Skip to main content

header osteopathie

Osteopathie

Wat is Osteopathie?

Chronische rugpijn, uitstralende pijn in arm of been, migraine, whiplash, slechte darmwerking, buikpijn. Veel mensen leven met dit soort klachten die niet makkelijk te behandelen zijn. In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar vaak kunnen die de oorzaak niet wegnemen, waardoor de klacht steeds terugkomt. In dat geval kan een osteopaat worden geraadpleegd. Een osteopaat is opgeleid om op zoek te gaan naar de oorzaak van een klacht die bijvoorbeeld bij chronische rugpijn kan liggen in een vastzittend gewricht in schedel, wervelkolom of voet, waar de patiënt geen weet van heeft. Apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas. De behandeling stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

 

Behandeling


Bij het eerste bezoek bestaat het eerste deel uit een gesprek (anamnese), waarin wordt gevraagd naar de reden van het bezoek en naar de medische voorgeschiedenis. Hierna volgt een lichamelijk onderzoek van top tot teen. De osteopaat kijkt naar het functioneren van het gehele lichaam. Er wordt niet alleen gekeken naar de beweeglijkheid van de wervelkolom, maar ook naar de beweeglijkheid van gewrichten, de schedel en de organen.
Na het onderzoek worden de bevindingen met de patiënt besproken. Tijdens de vervolgbehandelingen zal de osteopaat de bij onderzoek gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden. Dit betekent dat hij handgrepen uitvoert op het lichaam, veelal op andere plaatsen dan daar waar de klacht zich bevindt.

 

Behandelfrequentie

De behandelfrequentie ligt beduidend lager dan die van andere behandelingsmethoden, omdat het lichaam tijd nodig heeft zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen. De osteopaat geneest niet, maar heft de blokkades op die de genezing in de weg staan. Het kan zijn dat u na de behandeling een verergering van de klacht krijgt. In het lichaam ontstaat nieuw evenwicht en dit gaat meestal niet zonder protest. De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. 
Binnen 3 behandelingen moet er een reactie merkbaar zijn. Is dit niet het geval dan heeft verder behandelen geen zin. Vaak zijn 4 á 6 behandelingen voldoende. Eén behandeling duurt 45 minuten.

 

Geen verwijzing

U heeft voor een osteopathiebehandeling geen verwijzing van de huisarts nodig. 
In het belang van de behandeling kan het voor de osteopaat interessant zijn om bepaalde onderzoeksgegevens te kennen. In een dergelijk geval zal er contact worden opgenomen met de huisarts. Overigens kan de huisarts, als de patiënt hiertegen geen bezwaar heeft, ook een verslag van de bevindingen van de osteopaat krijgen.

 

Opleiding Osteopathie

In Nederland kan men een vijfjarige opleiding osteopathie in deeltijd doen mits men een relevante (para)medische vooropleiding heeft gevolgd. Na het verdedigen van een afstudeeronderzoek kan men zich laten registreren en de titel D.O. voeren. Na het afronden van de opleiding Osteopathie wordt minimaal één maal per jaar deelgenomen aan bij- en nascholingsactiviteiten door middel van post-academisch onderwijs in binnen- en buitenland. Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) waakt over de kwaliteit van de opleiding en over de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de osteopaat.

                

Veiligheid van osteopathische behandeling

De osteopaat behandelt met zachte technieken, dus dubbelvouwen van uw baby of het kraken van wervels bij kinderen behoort niet tot de osteopatische werkwijze. Dit maakt osteopathie dan ook tot een veilige behandelmethode.
Een retrospectief onderzoek naar de veiligheid van osteopathische behandeling voor baby’s en kinderen. Er werd nagegaan of er meldingen waren van complicaties na een osteopathische behandeling. Binnen de groep van 502 kinderen werden geen complicaties als gevolg van de osteopathische behandeling gerapporteerd. De auteurs concluderen dat osteopathie een veilige behandel-methodiek lijkt op basis van de uitkomsten van het onderzoek.
Referentie: Hayes NM, Bezilla TA. Incidence of iatrogenesis associated with osteopathic manipulative treatment of pediatric patients. J Am Osteopath Assoc. 2006 Oct;106(10):605-8

 
Multidisciplinaire samenwerking

In de praktijk proberen wij het resultaat van een behandeling zo optimaal mogelijk te krijgen. Daarbij werken wij veel samen met andere medische en paramedische disciplines. Waaronder huisartsen, specialisten, sportartsen, kinderfysiotherapeuten, (kinder-)bekkenfysiotherapeuten, oefentherapeuten, acupuncturisten, homeopaten, orthomoleculaire therapeuten, medische fitness.