Welkom op de site van Praktijk voor Osteopathie van Chris Vos MSc. DO-MRO, DPO in Amersfoort. Al meer dan 20 jaar een begrip in Amersfoort en omstreken. Op deze site vindt u informatie over mijn praktijk en over de specialisaties in osteopathie bij baby's en kinderen en osteopathie bij (top)sporters. Als één van de eerste osteopaten in Nederland heb ik een wetenschappelijke studie aan de University of Wales/Osteopathie Schule Deutschland in Kinderosteopathie afgerond. Ik heb een Master of Science (MSc.) in Paediatric Osteopathy behaald. De titel van zijn afstudeerthesis was ' Osteopathie en Gastro Eosophageale Reflux (Disease) (GER(D) subtitel: De rol van het diafragma in GER(D)'. Tevens ben ik lid van het Europese Genootschap voor Kinder osteopathie (EGKO). Dit is een internationaal kwaliteitsregister waar osteopaten geregistreerd worden die een door het register erkende opleiding tot kinderosteopaat afgesloten hebben met een diploma (DPO=Diploma in Paediatric Osteopathy).

 

20-12-2021 De praktijk blijft gewoon open!

 

 Mocht U één van de onderstaande klachten hebben, neem dan direct contact op met de praktijk:

- (neus)verkoudheid
- hoesten
- kuchen of niezen
- loopneus
- keelpijn
- verhoging (= 38 graden of hoger) of koorts
- kortademigheid
- hoofdpijn
- branderige ogen
- reuk- en/of smaakverlies
- moeheid
- je ziek voelen en/of diarree.
- recent (huiselijk) contact gehad met bewezen covid-19 patiënten
- of de patiënt zelf Covid-19 recent heeft doorgemaakt.

 

In de praktijk zullen een aantal dingen gaan veranderen:

In de praktijk dient u een mondkapje te dragen!!

• De werkroosters van de therapeuten zijn opgesplitst, zodat onderling contact geminimaliseerd wordt
• Onze wachtruimte is aangepast zodanig dat er 1,5 meter ruimte is tussen de stoelen. Houd zelf ook 1,5 meter afstand van anderen in de wachtkamer
• Patiënten worden verzocht stipt op tijd op de afspraak te verschijnen om zo min mogelijk contact met anderen te hebben.
• Er mag maximaal 1 begeleider per kind mee en volwassenen moeten alleen komen. Er mogen geen kinderen en broertjes of zusjes mee naar de praktijk
• Neem je eigen badhanddoek mee voor op de behandeltafel
• Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van onze toiletten.
• Raak zo min mogelijk aan (om die reden zijn de tijdschriften en het speelgoed ook uit de wachtkamer verwijderd)
• Was je handen voor en na de afspraak, in de praktijk hebben wij ook alcohol
• Geen handen schudden
• Hoest en nies in je elleboog

 

De osteopaten hebben de beschikking over handschoenen, mondkapjes, desinfecterende middelen en gebruiken deze volgens de werkwijze van de RIVM en VWS.

 

Coaching

Veel mensen kampen met (onbegrepen) lichamelijke klachten die soms een psychische oorsprong hebben. Of andersom, psychische klachten die veroorzaakt worden door een lichamelijke aandoening. Dat zie ik regelmatig in mijn praktijk. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Dit maakt dat ik samenwerk met een coach die onder andere lichaamsgericht werkt, dat wil zeggen lichaamstaal en gesproken taal met elkaar verbindt. Voor meer informatie over haar werkwijze verwijs ik u naar EstherRutte Coaching & advies.

 

Wanneer kunt u ons bereiken?

De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m. woensdag van 9.00 - 12.00 uur en donderdag en vrijdag spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Dan wordt u te woord gestaan door Anne-Marie Meijer.

 

Versterking team

Osteopaten Roeland v.d. Put DO-MRO en Annika Koole DO-MRO zijn het team komen versterken. Ook zij zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).